Στρατηγικό σχέδιο> Οργάνωση και λειτουργία > στόχοι και άξονες προτεραιότητας Στόχοι και άξονες προτεραιότητας
 


Επίπεδα συγκρότησης και λειτουργίας

Τομείς δράσης και μεθοδολογία

Οι 15 δράσεις - πλαίσιο

Δομημένος κοινωνικός διάλογος

 : ενημερωθείτε για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις και την πρόοδο του Στρατηγικού Σχεδίου

 

 

 

Οι στόχοι και οι άξονες προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδίου που συνοψίζονται στη συνέχεια αντιστοιχούν στις βασικές αρχές του τρίπτυχου της βιώσιμης ανάπτυξης: Οικονομική ΑνάπτυξηΚοινωνική Δικαιοσύνη Προστασία Περιβάλλοντος – και στις επιδιώξεις για διεθνοποίηση και χωρική συνοχή, ανταγωνιστικότητα και καινοτομία, ισότητα ευκαιριών και κοινωνική συνοχή,  οικολογική ισορροπία και ποιότητα ζωής.  Οι αρχές αυτές θα πρέπει να ακολουθούνται προκειμένου να συμβάλουν στην προσπάθεια για τη διεύρυνση του διεθνούς ρόλου και της συμβολής της Θεσσαλονίκης στην ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας.
 

 

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το διάγραμμα στόχων και οργανωτικής δομής του Στρατηγικού Σχεδίου  

 

 

 

 

 

Νέα και ανακοινώσεις - Πληροφορίες και βοήθεια για το site - Πείτε μας τη γνώμη σας για το site - Καταχωρείστε το site σας - Μηχανή αναζήτησης - Email Webmaster αρχική σελίδα


©
Τελευταία ενημέρωση: 29/04/2003