Στρατηγικό σχέδιο> Γενικό πλαίσιο

Η αναγκαιότητα και στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου:  Το γενικό πλαίσιο

Κάντε κλικ και διαβάστε:


η συγκυρία και οι  προοπτικές της πόλης

προγραμματική διάσταση

σενάρια ανάπτυξης  

Διαβάστε την 1η Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου"(.pdf - 320ΚΒ)

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας  (εξωτερικός δεσμός )

  Οι 15 προτεινόμενες δράσεις-πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου.


Επισκεφτείτε το τομέα "βιβλιοθήκη" όπου παρέχονται δεσμοί σε on-line μελέτες και εργασίες για την πόλη της Θεσσαλονίκης

 


Το γενικό πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου συναρτάται με την τρέχουσα συγκυρία, την προγραμματική προσπάθεια και τις προοπτικές της Θεσσαλονίκης. Στο Σχέδιο Δράσης επισημαίνεται η ανάγκη για διευρυμένη αποδοχή και συναίνεση και υπογραμμίζεται το αίτημα για ένα συνολικό και συνεκτικό πλαίσιο που θα συντονίζει τις προσπάθειες και πρωτοβουλίες των εμπλεκόμενων φορέων. Παράλληλα, τονίζεται ο καινοτόμος χαρακτήρας του Σχεδίου ως προς τους τρόπους διακυβέρνησης και διαχείρισης του αστικού συστήματος, σε αντιστοιχία με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή εμπειρία. 

Η σκοπιμότητα του Στρατηγικού Σχεδίου συναρτάται, επίσης, με την ανάγκη ενσωμάτωσης της αστικής ανάπτυξης στον υπάρχοντα αναπτυξιακό προγραμματισμό, όπως τίθεται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, το Στρατηγικό Σχέδιο ανταποκρίνεται στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Σχεδίου Ανάπτυξης (ΣΑ) 2000–2006 και συναρτάται με την αναγκαιότητα συντονισμού και συμπληρωματικότητας των δράσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (τομεακά ΕΠ και Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας).

Οι παρεμβάσεις και οι δράσεις των ΕΠ στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης επιδιώκεται να ενσωματωθούν στους στόχους και τις κατευθύνσεις του Στρατηγικού Σχεδίου. Την αναγκαιότητα ενός Στρατηγικού Σχεδίου ενισχύουν και οι προοπτικές, οι σχετικές με τον αναμενόμενο ή επιθυμητό ρόλο της Θεσσαλονίκης. Αυτές οι προοπτικές συνοψίζονται σε τέσσερα πιθανά σενάρια ανάπτυξης σύμφωνα με τα οποία η μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκη εξελίσσεται: σε διεθνές κέντρο και πύλη της Ευρώπης, σε πόλο συνοχής και ανάπτυξης του Βορειοελλαδικού χώρου, σε κέντρο εξειδικευμένων υπηρεσιών του τριτογενούς τομέα και, τέλος, σε μητροπολιτικό κέντρο με πολύ-πολιτισμικό χαρακτήρα. Το Στρατηγικό Σχέδιο θα πρέπει να αξιολογήσει τα διαφορετικά σενάρια ως προς τη δυνατότητα υλοποίησης και τις συνέπειές τους.

 

   

Νέα και ανακοινώσεις - Πληροφορίες και βοήθεια για το site - Πείτε μας τη γνώμη σας για το site - Καταχωρείστε το site σας - Μηχανή αναζήτησης - Email Webmaster αρχική σελίδα


©
Τελευταία ενημέρωση: 29/04/2003