Στρατηγικό σχέδιο> Οργάνωση και λειτουργία Οργάνωση και λειτουργία 
 


Επίπεδα συγκρότησης και λειτουργίας

Στόχοι και άξονες προτεραιότητας

Τομείς δράσης και μεθοδολογία

Οι 15 δράσεις - πλαίσιο

Δομημένος κοινωνικός διάλογος

 : ενημερωθείτε για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις και την πρόοδο του Στρατηγικού Σχεδίου

 

Το Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί ουσιαστικά διαδικασία προσανατολισμού και συντονισμού της διακυβέρνησης του αστικού συστήματος με ανοιχτό και δυναμικό χαρακτήρα, τόσο ως προς τη συμμετοχή των κοινωνικών φορέων όσο και ως προς τις προτεραιότητες και την εξειδίκευση των ενεργειών. Ωστόσο, τονίζεται ότι πρόκειται για μια συγκεκριμένη διαδικασία που προϋποθέτει πολιτικές δεσμεύσεις. Το Στρατηγικό Σχέδιο ανταποκρίνεται στη διαπιστωμένη ανάγκη ανανέωσης των τρόπων διακυβέρνησης και διαχείρισης του αστικού συστήματος, προκειμένου να ενσωματωθούν μέσω  της συμμετοχής, της διαπραγμάτευσης και της δημιουργίας συναινέσεων οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την προώθηση των στόχων της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Το Στρατηγικό Σχέδιο έχει συγκεκριμένους στόχους και άξονες προτεραιότητας, δομή και περιεχόμενο.

Απρίλιος 2002: ’ξονες και Δράσεις Προτεραιότητας 2010: Σύνοψη Αποτελεσμάτων Κοινωνικού Διαλόγου (αρχείο pdf, μέγεθος 829 ΚΒ).

Στόχοι και άξονες προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδίου

  "1η ενδιάμεση έκθεση" για την πρόοδο του Στρατηγικού Σχεδίου, 15/1/02

Διαβάστε τα πρακτικά των εισηγήσεων στις συνάντησεις των Φόρουμ


 
1 (Περιβάλλον, υποδομές και ποιότητα ζωής),

 2 (Παραγωγικό σύστημα και ανταγωνιστικότητα)

3 (Κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή)

Για να διαβάσετε τα κείμενα πρέπει να έχετε το πρόγραμμα Acrobat Reader (κατεβάστε το ελεύθερα από το Adobe Acrobat web site). 

 

 

 

Νέα και ανακοινώσεις - Πληροφορίες και βοήθεια για το site - Πείτε μας τη γνώμη σας για το site - Καταχωρείστε το site σας - Μηχανή αναζήτησης - Email Webmaster αρχική σελίδα


©
Τελευταία ενημέρωση: 29/04/2003