Στρατηγικό σχέδιο> Το γενικό πλαίσιο Τα σενάρια ανάπτυξης της πόλης

 


συγκυρία και οι προοπτικές της πόλης

προγραμματικές διαστάσεις
   

 


Επισκεφτείτε το τομέα "βιβλιοθήκη" όπου παρέχονται δεσμοί σε on-line μελέτες και εργασίες για την πόλη της Θεσσαλονίκης

 

 

Η οργανωτική δομή συγκρότησης και λειτουργίας του Στρατηγικού Σχεδίου

Δομημένος Κοινωνικός Διάλογος

Φόρουμ διαλόγου: πρόγραμμα, θεματολογία και συμμετέχοντες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα νέα πολιτικά και οικονομικά δεδομένα στον ευρωπαϊκό χώρο αλλά και διεθνώς, δημιούργησαν νέες αναπτυξιακές δυνατότητες, καθώς συνειδητοποιείται ότι η Θεσσαλονίκη τείνει να υπερβεί την περιφερειακή της λειτουργία και να ενταχθεί σε ευρύτερα δίκτυα πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό διατυπώθηκαν διαφορετικά σενάρια, πυρήνας των οποίων είναι ο διευρυμένος διεθνής ρόλος της Θεσσαλονίκης σε αντίστιξη με προηγούμενα σενάρια που εκ των πραγμάτων περιορίζονταν στις περιφερειακές και εθνικές διαστάσεις. Τα σενάρια διαφοροποιούνται κυρίως ως προς το ρόλο που θα έπρεπε να έχει η Θεσσαλονίκη στο διεθνές περιβάλλον ώστε να αξιοποιηθούν αποτελεσματικότερα τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, να επιλυθούν τα προβλήματα και να αποφευχθούν ενδεχόμενες απειλές. Σχηματικά οι εκδοχές που έχουν διατυπωθεί είναι:

 Διεθνές κέντρο και πύλη της Ευρώπης που αξιοποιεί τη γεωγραφική θέση της πόλης ώστε να αναδειχθεί σε κέντρο πολιτικού σχεδιασμού και οικονομικής επιρροής (π.χ. βάση της ανασυγκρότησης της περιοχής, Ευρωπαϊκοί οργανισμοί, Παρευξείνια Τράπεζα, κ.λπ.),


 Πόλος συνοχής και ανάπτυξης του Βορειοελλαδικού χώρου, ώστε με τη διάχυση της αναπτυξιακής δυναμικής στην ευρύτερη περιφέρεια, να επιτευχθεί η σύγκλιση με τα περισσότερο αναπτυγμένα διαμερίσματα της χώρας (π.χ. ισόρροπη ανάπτυξη και άξονας Εγνατίας), 

 Κέντρο εξειδικευμένων τριτογενών υπηρεσιών με ενισχυμένη θέση στο πλαίσιο του ανταγωνισμού των πόλεων ώστε να αναδειχθεί σε κόμβο του ευρωπαϊκού δικτύου αστικών κέντρων (π.χ. κέντρο τριτογενών δραστηριοτήτων, πόλος έρευνας και καινοτομίας, πολιτιστικό κέντρο κ.ά.),

 Μητροπολιτικό κέντρο με πολύ-πολιτισμικό χαρακτήρα, που συνδυάζεται με έντονη πληθυσμιακή αύξηση ως συνέπεια μιας αυτοδύναμης αναπτυξιακής δυναμικής και των εξελίξεων στη Βαλκανική –κυρίως– ενδοχώρα.

Τα σενάρια αυτά, παρά τις διαφορετικές στοχεύσεις τους, δεν οδηγούν απαραιτήτως σε ανταγωνιστικές μεταξύ τους επιλογές. Περισσότερο ή λιγότερο επεξεργασμένα, απόρροια ερευνητικών εργασιών, μελετών, πολιτικών ενοράσεων ή και απλώς δημοσιογραφικών εκτιμήσεων, τα σενάρια αυτά στηρίζονται στα νέα στοιχεία που προέκυψαν από τις εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας και δίνουν έμφαση στον αναπτυξιακό δυναμισμό και τη διεθνή διάσταση της πόλης. Σε κάθε περίπτωση, επιβεβαιώνουν τις πολλαπλές δυνατότητες και προοπτικές της πόλης και την ύπαρξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε περισσότερους τομείς. Όμως, η αδυναμία ακόμη και εκείνων των σεναρίων που είναι αποτέλεσμα συστηματικής μελέτης, είναι ότι στηρίζονται σε υποθέσεις και εκτιμήσεις μάλλον και όχι σε αντικειμενική αξιολόγηση των δεδομένων, αποτίμηση των όσων έχουν γίνει, συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων, και διαρκή προσαρμογή των στόχων στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης θα πρέπει να συμπεριλάβει την ουσιαστική αξιολόγηση αυτών των σεναρίων με αποτίμηση της πιθανότητας πραγματοποίησής τους καθώς και των θετικών και αρνητικών συνεπειών τους για τη Θεσσαλονίκη.

Νέα και ανακοινώσεις - Πληροφορίες και βοήθεια για το site - Πείτε μας τη γνώμη σας για το site - Καταχωρείστε το site σας - Μηχανή αναζήτησης - Email Webmaster αρχική σελίδα


©
Τελευταία ενημέρωση: 29/04/2003