Στρατηγικό σχέδιο> Το γενικό πλαίσιο Η συγκυρία και οι προοπτικές της πόλης
 


προγραμματικές διαστάσεις

σενάρια ανάπτυξης  

 


Επισκεφτείτε το τομέα "βιβλιοθήκη" όπου παρέχονται δεσμοί σε on-line μελέτες και εργασίες για την πόλη της Θεσσαλονίκης

 

 

Η οργανωτική δομή συγκρότησης και λειτουργίας του Στρατηγικού Σχεδίου

Δομημένος Κοινωνικός Διάλογος

Φόρουμ διαλόγου: πρόγραμμα, θεματολογία και συμμετέχοντες

 

 

 

 

1. Στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στον ευρύτερο ευρωπαϊκό αλλά και, ειδικότερα, στο χώρο της ΝΑ Ευρώπης, η Θεσσαλονίκη καλείται να ανταποκριθεί σε νέες προκλήσεις και να αξιοποιήσει  νέες ευκαιρίες. Ο νέος ρόλος της πόλης δεν μπορεί να προκύψει αυτομάτως, αλλά απαιτεί συστηματική δράση σύμφωνα με συγκεκριμένους και εφικτούς στόχους που θα ενεργοποιήσουν τις ενδογενείς δυνάμεις της πόλης και θα εξασφαλίσουν διευρυμένη αποδοχή και συναίνεση των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών. Στην κατεύθυνση αυτή συγκλίνουν και οι αλλαγές στη διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας και, ειδικότερα, η προοπτική της συγκρότησης μητροπολιτικής διοίκησης. Η πόλη έχει μπροστά της σταθμούς όπως η Σύνοδος Κορυφής το 2003, η διεκδίκηση της ΕXPO μετά το 2007 αλλά και γεγονότα σε εξέλιξη όπως η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαδικασία Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων.

2. Το ζητούμενο για την ουσιαστική αξιοποίηση αυτών των νέων συνθηκών είναι η διαμόρφωση και η υλοποίηση ενός Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης που θα εντάξει σε ένα συνολικό και συνεκτικό πλαίσιο αλλά (ή καθώς) θα συντονίσει τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το Στρατηγικό Σχέδιο προϋποθέτει την ενεργοποίηση ενός επιτελικού πολιτικού οργάνου, ενός πλαισίου δομημένου κοινωνικού διαλόγου, καθώς και τους απαραίτητους μηχανισμούς διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης για το συντονισμό των διαφόρων δράσεων, έργων και ενεργειών που εκδηλώνονται στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης από μια πληθώρα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων υλοποίησης.

3. Τονίζεται, ειδικότερα, η ανάγκη ανανέωσης των τρόπων διακυβέρνησης και διαχείρισης του αστικού συστήματος, προκειμένου να δημιουργηθούν μέσα από τη συμμετοχή, τη διαπραγμάτευση και τη δημιουργία συναινέσεων οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την προώθηση των στόχων της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Στην κατεύθυνση αυτή συνηγορούν οι σχετικές απόψεις που διαμορφώνονται στην ΕΕ και η αξιοποίηση και επέκταση της εμπειρίας των μεγάλων ευρωπαϊκών μητροπόλεων σε πόλεις όπως η Βαρκελώνη, η Λυών, η Γλασκόβη, η Λισσαβόνα, κ.ά. Τα αναμενόμενα οφέλη είναι η βελτίωση της δημοκρατικής λειτουργίας, της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας ζωής. Ειδικότερα για τη Θεσσαλονίκη προέχει η αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων της πόλης, με σκοπό τη διεύρυνση του ρόλου της στο εθνικό και διεθνές αστικό σύστημα.
 

Νέα και ανακοινώσεις - Πληροφορίες και βοήθεια για το site - Πείτε μας τη γνώμη σας για το site - Καταχωρείστε το site σας - Μηχανή αναζήτησης - Email Webmaster αρχική σελίδα


©
Τελευταία ενημέρωση: 29/04/2003