Στρατηγικό σχέδιο> Οργάνωση και λειτουργία Ενδιάμεσες Εκθέσεις Προόδου 
 


Πρακτικά των Φόρουμ Διαλόγου

1 (Περιβάλλον, υποδομές και ποιότητα ζωής),

 2 (Παραγωγικό σύστημα και ανταγωνιστικότητα)

3 (Κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή)

 

  

Για να διαβάσετε τα κείμενα πρέπει να έχετε το πρόγραμμα Acrobat Reader (κατεβάστε το ελεύθερα από το Adobe Acrobat web site). 

  


Στην παρούσα ενότητα του παρουσιάζονται οι εκθέσεις προόδου και άλλα κείμενα και υλικό που αφορά την διαδικασία επεξεργασίας και διαμόρφωσης του Στρατηγικού Σχεδίου.

Εκθέσεις από την Επιστημονική Ομάδα

23 Μαΐου 2002: Έκθεση Απολογισμού για την Ανάπτυξη και Λειτουργία του Ιστότοπου του Στρατηγικού Σχεδίου (αρχείο .pdf, μέγεθος 224 ΚΒ)

Απρίλιος 2002: ’ξονες και Δράσεις Προτεραιότητας 2010: Σύνοψη Αποτελεσμάτων Κοινωνικού Διαλόγου (αρχείο pdf, μέγεθος 829 ΚΒ).

20 Μαρτίου 2002: Έκθεση Απολογισμού για την Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Ιστότοπου του Στρατηγικού Σχεδίου (αρχείο .pdf, μέγεθος 134 ΚΒ)

Στόχοι και άξονες προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδίου

  "1η ενδιάμεση έκθεση" για την πρόοδο του Στρατηγικού Σχεδίου, 15/1/02

 

 

Νέα και ανακοινώσεις - Πληροφορίες και βοήθεια για το site - Πείτε μας τη γνώμη σας για το site - Καταχωρείστε το site σας - Μηχανή αναζήτησης - Email Webmaster αρχική σελίδα


©
Τελευταία ενημέρωση: 29/04/2003