Στρατηγικό σχέδιο> Προγραμματισμός και Δραστηριότητες
 


  Ομιλία ΥΜΑ-Θ Γιώργου Πασχαλίδη στην παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης - 2010, 27/8/2002.

  ’ξονες και Δράσεις Προτεραιότητας 2010: Σύνοψη Αποτελεσμάτων Κοινωνικού Διαλόγου (αρχείο pdf, μέγεθος 829 ΚΒ). 20/04/2002

Δομημένος Κοινωνικός Διάλογος

Τα "Πακέτα Εργασίας" και οι αντίστοιχες ομάδες εργασίας της Επιστημονικής Ομάδας 

 
Φόρουμ συζητήσεων: πρόγραμμα, θεματολογία και συμμετέχοντες

  Εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό δελτίο ενημέρωσης ώστε να ενημερώνεστε άμεσα για την πορεία υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου

  "1η ενδιάμεση έκθεση" για την πρόοδο του Στρατηγικού Σχεδίου, 15/1/02

 


Η επιτυχής πορεία και η ουσιαστική προώθηση των στόχων του Στρατηγικού Σχεδίου εξαρτάται από μια σειρά προϋποθέσεων: πολιτικών και κοινωνικών (αρχική πολιτική απόφαση συγκρότησης οργάνων, διεξαγωγή κοινωνικού διαλόγου, αποδοχή των αρχών του Στρατηγικού Σχεδίου), διοικητικών (θεσμική προετοιμασία, εξασφάλιση ροής χρηματοδότησης του εγχειρήματος, συντονισμός των φορέων υλοποίησης) και τεχνικών (σύνταξη σχεδίου δράσης, διάγνωση τομέων, τεχνική επεξεργασία δράσεων–πλαίσιο). Επιπλέον, η πολυπλοκότητα και ο καινοτόμος χαρακτήρας του εγχειρήματος απαιτεί τη συνέργια ανάμεσα σε όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Τέλος, καθώς η εφαρμογή περιλαμβάνει όλους τους τομείς δράσεις και την εξειδίκευση των δράσεων–πλαίσιο, η επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδίου εξαρτάται από την προθυμία, τη δέσμευση και την ετοιμότητα της πληθώρας των φορέων υλοποίησης των επιμέρους έργων να συντονίσουν τις δράσεις αυτές, σύμφωνα με τις βασικές κατευθύνσεις του Στρατηγικού Σχεδίου.

 Διαβάστε τα πρακτικά των εισηγήσεων στις συνάντησεις των Φόρουμ
κατηγορίες ζητημάτων - φόρουμ

 


 
1 (Περιβάλλον, υποδομές και ποιότητα ζωής),

 2 (Παραγωγικό σύστημα και ανταγωνιστικότητα)

3 (Κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή)

 Απρίλιος 2002: ’ξονες και Δράσεις Προτεραιότητας 2010: Σύνοψη Αποτελεσμάτων Κοινωνικού Διαλόγου (αρχείο pdf, μέγεθος 829 ΚΒ).

Για να διαβάσετε τα κείμενα πρέπει να έχετε το πρόγραμμα Acrobat Reader (κατεβάστε το ελεύθερα από το Adobe Acrobat web site). 

 

 

Νέα και ανακοινώσεις - Πληροφορίες και βοήθεια για το site - Πείτε μας τη γνώμη σας για το site - Καταχωρείστε το site σας - Μηχανή αναζήτησης - Email Webmaster αρχική σελίδα


©
Τελευταία ενημέρωση: 29/04/2003