Επιστημονική Στήριξη Οργάνου Διαχείρισης και Ενέργειες Υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης

για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (Επ. Υπεύθυνος: Ν. Παπαμίχος)

 

 

Ο Μ Α Δ Ε Σ     Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

 

 

Πακέτα Εργασίας (ΠΕ)

Ομάδες Εργασίας

ΠΕ1: Forum 1 - Περιβάλλον, Υποδομές και Ποιότητα Ζωής

Γ. Καυκαλάς, Κ. Τόμπρου, Μ. Ράδου, Κ. Νικολάου, Γ. Τόσκας

ΠΕ2: Forum 2 - Παραγωγικό Σύστημα και Ανταγωνιστικότητα

Λ. Λαμπριανίδης, Θ. Καλογερέσης, Φ. Ματίκας, Ν. Μαντζαβίνος

ΠΕ3: Forum 3 - Κοινωνική Δικαιοσύνη και Συνοχή

Ν. Παπαμίχος, Χ. Χριστοδούλου, Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου

ΠΕ4: Forum 4 - Γενική συνάντηση με συμμετοχή όλων των φορέων

Όλοι οι συνεργάτες των 3 forums, με συνολική επιμέλεια και ευθύνη των Ν. Παπαμίχου και Κ. Τόμπρου

ΠΕ6: Υποστηρικτικές δράσεις

Ν. Νικηφορίδης (τεκμηρίωση/βιβλιοθήκη)

Γενική Εποπτεία:

Ε. Τσιβούλα (τεκμηρίωση/βιβλιοθήκη)

Ν. Παπαμίχος, Γ. Καυκαλάς, Λ. Λαμπριανίδης

Θ. Καλογερέσης (επιλογή/καταγραφή φορέων και δημιουργία βάσης δεδομένων)

 

Γ. Κουκάκης (βιβλιοθηκονομική οργάνωση)

 

N. Μπάη (γραμματειακή υποστήριξη σε όλες τις υποστηρικτικές δράσεις ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος)

 

Κ. Τόμπρου (τεκμηρίωση, επιλογή/καταγραφή φορέων και δημιουργία βάσης δεδομένων, διαδικασία αξιολόγησης, συνεργασία με ομάδα επικοινωνιολόγων)

 

Β. Φούρκας (δημιουργία WEB site)

 

Χ. Χριστοδούλου (συγκρότηση προγράμματος μελετών)

 

Ειδικός Συνεργάτης (συσχέτιση με Επιχειρησιακά Προγράμματα του Κ.Π.Σ.)

 

Κατά περίπτωση, οι συνεργάτες του Ο.Θ. θα συμμετάσχουν στον συγκεκριμένο πακέτο εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος