Στρατηγικό σχέδιο> Πληροφορίες και βοήθεια για το site Βοήθεια για την πλοήγηση στο site
 


Αναζήτηση στο site

Σχόλια - κριτική για το site του Στρατηγικού Σχεδίου

Πληροφορίες για το site του Στρατηγικού Σχεδίου

 

οι βασικοί τομείς του site: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ και ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΝΕΑ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - ΔΕΣΜΟΙ

οι βασικές υπηρεσίες του site


Επισκέπτεστε πρώτη φορά το site?? Κάντε κλικ εδώ για βοηθητικές συστάσεις πλοήγησης

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φόρουμ 1: Περιβάλλον, Υποδομές και Ποιότητα Ζωής

Φόρουμ 2: Παραγωγικό Σύστημα και Ανταγωνιστικότητα

Φόρουμ 3: Κοινωνική Δικαιοσύνη και Συνοχή

Γενικό Φόρουμ: Προτεραιότητες Στρατηγικού Σχεδιασμού

 

 


Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο (web site)  του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης. 

Παρ' ότι το site βρίσκεται στο πρώτο, και ακόμα υπό διαμόρφωση, στάδιο ανάπτυξης περιλαμβάνει και προσφέρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το Στρατηγικό Σχέδιο, όπως επίσης και τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους υπεύθυνους και τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας. 

Για την ευκολότερη πλοήγηση σας το site έχει χωριστεί σε 9 βασικούς τομείς οι οποίοι αποικονίζονται σταθερά στο επάνω μέρος της οθόνης (top_frame).

Στον τομέα ΕΙΣΑΓΩΓΗ παρέχονται οι βασικές πληροφορίες σχετικά με το Στρατηγικό Σχέδιο, απαντώνται βασικές ερωτήσεις ενώ ταυτόχονα στο αριστερό μέρος των ιστοσελίδων παρέχονται εσωτερικοί δεσμοί (hyperlinks) στα υπόλοιπα περιεχόμενα και υπηρεσίες του site.

Στοn τομέα ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ μπορείτε να διαβάσετε και ενημερωθείτε για τις συγκυρίες, τις προγραμματικές διαστάσεις και τα σενάρια ανάπτυξης της πόλης. Δεσμοί στο αριστερό μέρος της οθόνης επίσης παρέχουν τη δυνατότητα μεταπήδησης σε κάποιο άλλο τομέα του site.

 Στον τομέα ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και υλικό σχετικά με τους στόχους, το οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο και τους τομείς δράσης του Στρατηγικού Σχεδίου.

Στον τομέα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την προγραμματική ανάπτυξη του Στρατηγικού Σχεδίου, τον Δομημένο Κοινωνικό Διάλογο και τους κανόνες πάνω στους οποίους στηρίζεται η λειτουργία των Φόρουμ Διαλόγου, οπως επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε για τις προγραμματισμένες δραστηριότητες.

Στον τομέα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ διατίθονται ολές οι λεπτομέρειες, ζητήματα και στοιχεία που αφορούν το ζήτημα της επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων για, και συμμετεχόντων στα, Φόρουμ Διαλόγου και τη Επιστημονική Ομάδα στήριξης του Στρατηγικού Σχεδίου.

Στον τομέα ΝΕΑ-ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ παρέχονται όλα τα τελευταία νέα σχετικά με τις δραστηριότητες, εκδηλώσεις, ανακοινώσεις, εργασίες/έρευνες και τα ζητήματα που ανακύπτουν στα πλαίσια προώθησης και υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου.


Στον τομέα ΕΓΓΡΑΦΕΣ μπορείτε να εγγραφείτε στο "ηλεκτρονικό δελτίο ενημέρωσης" (e-newsletter), ενώ σύντομα θα λειτουργήσει και αυτόματος μηχανισμός εγγραφής στα "ηλεκτρονικά φόρουμ διαλόγου" που θα λειτουργήσουν στο web site μας σχετικά με ζητήματα που άπτονται της συζήτησης στα πλαίσια του Δομημένου Κοινωνικού Διαλόγου (4 Φόρουμ).

Στον τομέα ΦΟΡΟΥΜ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα τελευταία νέα για την διαδικασία συζήτησης στα 3 θεματικά Φόρουμ Διαλόγου (1: Περιβάλλον, Υποδομές και Ποιότητα Ζωής, 2: Παραγωγικό Σύστημα και Ανταγωνιστικότητα, 3: Κοινωνική Δικαιοσύνη και Συνοχή) καθώς και για το συνολικό Φόρουμ που θα ολοκληρώσει τις θεματικές συζητήσεις και θα καθορίσει τις προτερεαιότητες του Στρατηγικού Σχεδίου. Επίσης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σύντομα θα λειτουργήσει και "ηλεκτρονικό Φόρουμ", στα πλαίσια του οποίου καθένας εγγεγραμμενος χρήστης θα μπορεί να θέσει ζητήματα που σχετίζονται με το Στρατηγικό Σχέδιο.

Τέλος στον τομέα ΔΕΣΜΟΙ παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε άλλα sites και ιστοσελίδες που έχουν σχέση με το ζήτημα του Στρατηγικου Σχεδιασμού Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως επίσης αντιπροσωπεύουν φορείς και ιδρύματα της πόλης.

Οι Βασικές Υπηρεσίες του site αφορούν δύο βασικούς στόχους: 

α)παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, μέσω της προβολής του υλικού που παράγεται και των ζητημάτων-συζητήσεων που γίνονται για την προώθηση του Στρατηγικού Σχεδίου. 

  • Πολύ χρήσιμη εφαρμογή αποτελεί η "μηχανή αναζήτησης". Γράφοντας τις λέξεις ή φράσεις που σας ενδιαφέρουν μπορείτε να έχετε άμεσα πρόσβαση σε σχετική πληροφορήση που υπάρχει στο site.

  • Για την οργάνωση και προώθηση του κοινωνικού διαλόγου, την προετοιμασία, το πρόγραμμα, την λειτουργία και τις αποφάσεις των 4 Φόρουμ μπορείτε να ενημερώνεστε από τις ειδικές ιστοσελίδες στον τομέα "Φόρουμ Συζητήσεων". 

  • Ενημερωθείτε για την πορεία υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου μέσω της 1ης Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου.

  • Για οτιδήποτε αφορά την επικοινωνιακή πολιτική του Στρατηγικού Σχεδιασμού, στοιχεία επικονωνίας με τους υπεύθυνους της Επιστημονικής Ομάδας και τις συμμετοχές στην διαδικασία συζήτησης, μπορείτε να ενημερώνεστε άμεσα στον τομέα "Επικοινωνία - Συμμετοχή

  • Για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη, ανακοίνωση και δραστηριότητα στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου μπορείτε να ενημερώνεστε άμεσα στον τομέα "Νέα - Αναγγελίες

  • Για το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, τα χρονοδιαγράμματα και τα πακέτα εργασιών μπορείτε να ενημερώνεστε άμεσα στον τομέα "Προγραμματισμός - Δραστηριότητες"

  • Για το οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο και τους τομείς δράσης μπορείτε να ενημερώνεστε άμεσα στον τομέα "Οργάνωση και Λειτουργία"

  • Πληροφορίες για το γενικό πλαίσιο ανάπτυξης της πόλης και στοιχεία, μελέτες και έρευνες για τη Θεσσαλονίκη μπορείτε να βρείτε άμεσα στον τομέα "Γενικό Πλαίσιο" αλλά και στους (υπο κατασκευή) τομείς "Βιβλιοθήκη " και "Δεσμοί "  

β) παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας 


 

 

Νέα και ανακοινώσεις - Πληροφορίες και βοήθεια για το site - Πείτε μας τη γνώμη σας για το site - Καταχωρείστε το site σας - Μηχανή αναζήτησης - Email Webmaster αρχική σελίδα


©
Τελευταία ενημέρωση: 05/12/2003