Στρατηγικό σχέδιο> Ειδική πληροφόρηση > φόρουμ διαλόγου > θεματικές κατηγορίες Ειδική πληροφόρηση για το Φόρουμ 3 - Κοινωνική Δικαιοσύνη και Συνοχή 

 

 

Δέσμη δράσεων

Κρίσιμα ερωτήματα

Εξειδίκευση στόχων του Σχεδίου Δράσης

Προετοιμασία των προτάσεων της εισήγησης για δράσεις 

Επιλογή των Φορέων οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο Forum Φόρουμ 1: Περιβάλλον, Υποδομές και Ποιότητα Ζωής

Φόρουμ 2: Παραγωγικό Σύστημα και Ανταγωνιστικότητα

Γενικό Φόρουμ: Προτεραιότητες Στρατηγικού Σχεδιασμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Στην κεντρική εισήγηση της συνάντησης των φορέων στις 6 Μαρτίου 2002, έγινε μια τεκμηριωμένη ανάπτυξη του θέματος, με τρόπο ώστε να οργανωθεί η συζήτηση γύρω από τα θέματα της κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής και να επιδιωχθεί η τοποθέτηση των συμμετεχόντων φορέων στις κεντρικές δράσεις, ώστε να προκύψει μια ευρύτερη συμφωνία.


Πρακτικά - Εισηγήσεις

Η εισήγηση του Καθ. Νίκου Παπαμίχου (αρχείο .pdf, μέγεθος 111ΚΒ)

Η περίληψη της εισήγησης του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδας (ΣΒΒΕ), (αρχείο .pdf, μέγεθος 166ΚΒ)

Η εισήγηση του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδας (ΣΒΒΕ), (αρχείο .pdf, μέγεθος 174ΚΒ)

Η εισήγηση του Εργατουπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ) και του μακεδονικού Ινστιτούτου Εργασίας (ΜΑΚΙΝΕ), (αρχείο .pdf, μέγεθος 187ΚΒ) - η εισήγηση τοποθετείται συνολικά πάνω στα ζητήματα του Σχεδίου Δράσης για το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης.

Η εισήγηση του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), (αρχείο .pdf, μέγεθος 146ΚΒ) - η εισήγηση τοποθετείται συνολικά πάνω στα ζητήματα του Σχεδίου Δράσης για το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης.

 

 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην εξέταση της σχέσης των ζητημάτων κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής με τους άλλους άξονες του Σχεδίου, δεδομένου ότι το Στρατηγικό Σχέδιο πρέπει να είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με συνεκτική δέσμη δράσεων οι οποίες συνολικά προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης.

 • δράσεις του άξονα «παραγωγικό σύστημα και ανταγωνιστικότητα» συνδέονται άμεσα με ζητήματα κοινωνικής συνοχής, καθώς προσδιορίζουν χαρακτηριστικά και μεγέθη του ανθρώπινου δυναμικού και της απασχόλησης.

 • Το «περιβάλλον και ποιότητα ζωής» επηρεάζει την επάρκεια και τις συνθήκες κατοικίας, τον διαθέσιμο κοινωνικό εξοπλισμό, και την πρόσβαση σε κοινωνικές εξυπηρετήσεις, και κατά συνέπεια οι σχετικές δράσεις σε μεγάλο βαθμό θα διαμορφώσουν τους όρους ισότητας στην "κατανάλωση" της πόλης και θα οριοθετήσουν γεωγραφικά θύλακες κοινωνικού αποκλεισμού.

 • Η μορφή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της «μητροπολιτικής διακυβέρνησης» συνδέονται με τη διεύρυνση της δημοκρατίας, την προώθηση συμμετοχικών διαδικασιών, τον συντονισμό των δράσεων, ζητήματα που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την κοινωνική συνοχή.

 

Κρίσιμα ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον του κοινωνικού διαλόγου είναι εκείνα που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες: μετανάστες, πολιτισμικά διαφοροποιημένες ομάδες (τσιγγάνοι, μουσουλμάνοι, κλπ), γυναίκες, νέοι / ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, άνεργοι, αποφυλακισμένοι / πρώην τοξικομανείς και άλλες ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού. Στη διαδικασία του διαλόγου θα πρέπει να εξεταστούν οι χωρικές και κοινωνικές διαστάσεις των διαδικασιών διαχωρισμού, να εντοπιστούν οι αιτίες αποκλεισμού, ιδιαίτερα στο βαθμό που συνδέονται με την προώθηση των λοιπών δράσεων του Στρατηγικού Σχεδίου, να διερευνηθούν τα όρια και οι προϋποθέσεις ενσωμάτωσης και τελικά να διαμορφωθεί μία αποτελεσματική και υλοποιήσιμη δέσμη δράσεων.Η εισήγηση θα κινηθεί εξειδικεύοντας του στόχους του Σχεδίου Δράσης που βρίσκονται ενσωματωμένοι σε όλες τις θεματικές περιοχές, όπως:

 • «δημιουργική» αξιοποίηση του δυναμισμού των νεοεισερχόμενων (μεταναστών),

 • αναβάθμιση εργατικού δυναμικού (εκπαίδευση, κατάρτιση, επανακατάρτιση),

 • ιεράρχηση προτεραιοτήτων και σηματοδότηση των έργων υποδομών ανάλογα με το κοινωνικό κόστος / όφελος,

 • ποσοτική και ποιοτική επάρκεια κατοικίας,

 • ολοκληρωμένη εικόνα πολεοδομικής ανάπτυξης (ποιοτικά – ποσοτικά χαρακτηριστικά, προβλέψεις, κλπ.) και αξιοποίηση εργαλείων και σχετικών δυνατοτήτων.


Προετοιμασία των προτάσεων για δράσεις σχετικά με την κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή

Για την προετοιμασία των προτάσεων που αφορούν δράσεις οι οποίες προωθούν την κοινωνική δικαιοσύνη θα εξεταστούν ειδικότερα θέματα όπως:

 • Αξιοποίηση των θεσμοθετημένων εργαλείων πολεοδομικού σχεδιασμού για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής (βλ. προβλέψεις ΓΠΣ, αστικές αναπλάσεις, ΚΣΕΑ κ.α). Προώθηση της χωρικής και λειτουργικής ολοκλήρωσης των υποδομών στην ΕΠΘ. Αναζωογόνηση των υποβαθμισμένων αστικών ζωνών. Προώθηση εναλλακτικών συνδυασμών συγκοινωνιακών μέσων και τρόπων μεταφοράς.

 • Εντοπισμός πηγών και δυνατοτήτων χρηματοδότησης για την υποστήριξη δράσεων.

 • Επισήμανση κινδύνων και αρνητικών επιπτώσεων της ανάπτυξης. Εκτίμηση και παρακολούθηση των αλλαγών στην αγορά εργασίας και των επιδράσεων στην πόλη (παρατηρητήριο απασχόλησης, μελέτη κοινωνικής γεωγραφίας, κέντρο τεκμηρίωσης για τους μετανάστες).

 • Διάγνωση φαινομένων κοινωνικής πόλωσης και κοινωνικού διαχωρισμού της πόλης. Εκτίμηση και παρακολούθηση εξειδικευμένων δεικτών και στόχων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Εκτίμηση και παρακολούθηση των συνθηκών κατοίκησης και αστικής οργάνωσης (π.χ. βλ. Habitat: τοπικό παρατηρητήριο).

 • Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας παρεμβάσεων και αποτίμηση πιθανής κατασπατάλησης πόρων και γης.

 • Επεξεργασία δέσμης κριτηρίων για την αξιολόγηση των δράσεων του Στρατηγικού Σχεδίου με στόχο την ελαχιστοποίηση αρνητικών επιπτώσεων και την μεγέθυνση των θετικών αποτελεσμάτων.

 • Επεξεργασία δέσμης θετικών αλλά και αποτρεπτικών μέτρων.

Για την επεξεργασία των σχετικών θεμάτων θα γίνει προσφυγή σε δημοσιεύματα διεθνών οργανισμών (π.χ. Διακήρυξη της Κωνσταντινούπολης &  Habitat Agenda) σε κοινοτικά κείμενα (όπως URBAN, υπό επεξεργασία πλαίσιο για την κοινωνική συνοχή) και άλλες πηγές, όπως Aalborg Chart – Sustainable Cities, Urban Future 21 – a global agenda for 21st c. cities κ.α.

 

 

Επιλογή των Φορέων οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο Forum
 

Στον κοινωνικό διάλογο θα κληθούν να συμμετάσχουν με διάφορες μορφές  εκπρόσωποι τριών κατηγοριών φορέων:

 • Κρατικοί φορείς και κυβέρνηση:

Κεντρικά Υπουργεία – Υπηρεσίες: ΥΜΑΘ, ΠΚΜ, ΟΘ

Αυτόνομοι κρατικοί φορείς – Οργανισμοί: Πρόνοια, ΚΕΘΙ, ΚΕΘΕΑ, κ.α

 • Τοπική Αυτοδιοίκηση:

Νομαρχία, Ενώσεις Δήμων και Δήμοι που δραστηριοποιούνται ειδικότερα σε σχετικά θέματα

Αναπτυξιακοί και άλλοι φορείς που λειτουργούν με την εποπτεία των Δήμων

 • Κοινωνικοί Εταίροι:

Σύνδεσμοι εργοδοτών, ΕΚΘ, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Σύλλογοι μεταναστών, κ.α

Ο διάλογος θα υποστηρίζεται από φάκελο με συνοδευτικό και τεκμηριωτικό υλικό και με ανάλυση με επιμέρους θεμάτων.

Θα εξεταστεί η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν προπαρασκευαστικές ενέργειες της τελικής συνάντησης - φόρουμ, με επιμέρους συναντήσεις με ομάδες φορέων, με σχετικές εκδηλώσεις, διερεύνηση γνώμης πολιτών, ενημέρωση μέσω ΜΜΕ κ.α

 

 

Νέα και ανακοινώσεις - Πληροφορίες και βοήθεια για το site - Πείτε μας τη γνώμη σας για το site - Καταχωρείστε το site σας - Μηχανή αναζήτησης - Email Webmaster αρχική σελίδα


©
Τελευταία ενημέρωση: 05/12/2003