Στρατηγικό σχέδιο> Ειδική πληροφόρηση > φόρουμ διαλόγου > θεματικές κατηγορίες Ειδική πληροφόρηση για το Φόρουμ 2 - Παραγωγικό Σύστημα και Ανταγωνιστικότητα 
 


 
Προετοιμασία των προτάσεων για δράσεις

  Επιλογή των φορέων οι οποίοι συμμετέχουν στο Φόρουμ

 


 Φόρουμ 1: Περιβάλλον, Υποδομές και Ποιότητα Ζωής

Φόρουμ 3: Κοινωνική Δικαιοσύνη και Συνοχή

Γενικό Φόρουμ: Προτεραιότητες Στρατηγικού Σχεδιασμού

 
Για να διαβάσετε τα κείμενα πρέπει να έχετε το πρόγραμμα Acrobat Reader (κατεβάστε το ελεύθερα από το Adobe Acrobat web site).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Η Ομάδα Εργασίας προετοίμασε εισήγηση η οποία και παρουσιάστηκε στη συνάντηση του Φόρουμ στις 16 Φεβρουαρίου 2002. Η εισήγηση στηρίζεται κυρίως στην περαιτέρω επεξεργασία των κάτωθι Τομέων Δράσης του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης (σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης):


Παραγωγικό Σύστημα και Καινοτομία

Ανθρώπινο Δυναμικό και Απασχόληση

 Επίσης στηρίζεται στη διερεύνηση των αιτημάτων που κατατέθηκαν στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης την τελευταία 5ετία σχετικά με την χωροθέτηση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων. Προσπαθήσαμε λοιπόν μέσα από την ανάλυση των αιτημάτων αυτών να κατανοήσουμε τις τάσεις της αγοράς και να εκτιμήσουμε κατά πόσο τα αιτήματα αυτά αποτελούν απόρροια κυρίως τάσεων της αγοράς ή απλώς υποδηλώνουν προθέσεις αξιοποίησης δυνατοτήτων του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπουν την μεγαλύτερη δυνατή δόμηση των οικοπέδων. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης χάρτες, που υπάρχουν ήδη στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης, σχετικά με την γεωγραφική κατανομή της βιομηχανίας και του εμπορίου που θα επιτρέψουν την καλύτερη κατανόηση της ανάπτυξης των οικονομικών δραστηριοτήτων στο ΠΣΘ και την ΕΠΘ.


Πρακτικά - Εισηγήσεις 

Η εισήγηση του Καθ. Λόη Λαμπριανίδη (αρχείο .pdf, μέγεθος 181ΚΒ).

Οδηγίες : για να δείτε τα συνοδευτικά slides (διαφάνειες), αφού ανοίξετε το παραπάνω .pdf αρχείο, κάντε κλικ στις υπογραμμισμένες με μπλε γραμμή λέξεις-παραπομπές που υπάρχουν μέσα στο παραπάνω κείμενο της εισήγησης.

Η ομιλία του Κώστα Λοίζου, Προέδρου του ΟΘ (αρχείο .pdf, μέγεθος 74,7ΚΒ)

Η εισήγηση του Δρ Φάνη Ματίκα, Υπευθ. Τομέα Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΟΘ (αρχείο .pdf, μέγεθος 181ΚΒ)

Η εισήγηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Β.Ε.Θ.), (αρχείο .pdf, μέγεθος 107ΚΒ) 

Η εισήγηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (αρχείο .pdf, μέγεθος 125ΚΒ) 

Η εισήγηση του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ), (αρχείο .pdf, μέγεθος 130ΚΒ) 

Η εισήγηση του Διαβαλκανικού και Παραευξείνιου Επιχειρηματικού Κέντρου (ΔΙΠΕΚ), (αρχείο .pdf, μέγεθος 96,3ΚΒ)

Η εισήγηση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ), (αρχείο .pdf, μέγεθος 56,8ΚΒ)

Η εισήγηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, (αρχείο .pdf, μέγεθος 133ΚΒ)

Η εισήγηση του Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, (αρχείο .pdf, μέγεθος 81,7ΚΒ)

Η εισήγηση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), (αρχείο .pdf, μέγεθος 63,7ΚΒ)

Η εισήγηση του Εργατουπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ) και του μακεδονικού Ινστιτούτου Εργασίας (ΜΑΚΙΝΕ), (αρχείο .pdf, μέγεθος 187ΚΒ) - η εισήγηση τοποθετείται συνολικά πάνω στα ζητήματα του Σχεδίου Δράσης για το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης.

Η εισήγηση του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), (αρχείο .pdf, μέγεθος 146ΚΒ) - η εισήγηση τοποθετείται συνολικά πάνω στα ζητήματα του Σχεδίου Δράσης για το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης.

  

   


Προετοιμασία των προτάσεων για δράσεις σχετικά με το παραγωγικό σύστημα και την απασχόληση

Η εισήγηση για τις δράσεις στηρίζεται κυρίως στην περαιτέρω επεξεργασία των δράσεων που προτείνονται στα πλαίσια των θεματικών τομέων δράσης «Παραγωγικό Σύστημα και Καινοτομία» και «Ανθρώπινο Δυναμικό και Απασχόληση».

 

 

Επιλογή των φορέων οι οποίοι συμμετέσχουν στο Φόρουμ 

Η ενεργή συμμετοχή των φορέων στη συζήτηση για το στρατηγικό σχεδιασμό της πόλης είναι καθοριστικής σημασίας. Με αυτή την έννοια αυτό το οποίο επιδιώξαμε ήταν να συμμετάσχουν όσο γίνεται περισσότεροι φορείς στη συζήτηση για το στρατηγικό σχεδιασμό της βιώσιμης ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης αλλά από την άλλη, επειδή θέλαμε να διασφαλίσουμε την ουσιαστική συμμετοχή των φορέων θα έπρεπει ο αριθμός τους να μην είναι πολύ μεγάλος.

Για να απαντήσουμε λοιπόν σε αυτό το πρόβλημα αφενός επιλέξαμε εκείνους τους φορείς που εκπροσωπούν σημαντικά συμφέροντα στην πόλη και αφετέρου θα πραγματοποιήσαμε και έναν κύκλο 2-3 άλλων συναντήσεων με φορείς της πόλης οι οποίοι προηγήθηκαν του Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στις 16/2/02.

Οι μεγάλες κατηγορίες φορέων συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία είναι:

  • Πολιτικοί Φορείς (ΥΜΑΘ, Περιφέρεια κλπ)

  • Φορείς των Εργοδοτών (Επιμελητήρια, Σύλλογοι κλπ)

  • Φορείς των Εργαζομένων

  • Φορείς γνώσης/ διαχείρισης (π.χ. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας)

  • Μεγάλες οικονομικές μονάδες (ΕΛΒΟ, ΜΕΒΓΑΛ κλπ)

  • Οργανισμοί (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΛΘ κλπ)


 

 

Νέα και ανακοινώσεις - Πληροφορίες και βοήθεια για το site - Πείτε μας τη γνώμη σας για το site - Καταχωρείστε το site σας - Μηχανή αναζήτησης - Email Webmaster αρχική σελίδα


©
Τελευταία ενημέρωση: 18/05/2011