Στρατηγικό σχέδιο> Ειδική πληροφόρηση > φόρουμ διαλόγου > θεματικές κατηγορίες Ειδική πληροφόρηση για το Φόρουμ 1 - Περιβάλλον, Υποδομές και Ποιότητα Ζωής  


Η ατζέντα συζήτησης και το πρόγραμμα της 1ης συνάντησης


Προτεραιότητες του Φόρουμ 1

Επιλογή εμπλεκόμενων φορέων


Φόρουμ 2: Παραγωγικό Σύστημα και Ανταγωνιστικότητα

Φόρουμ 3: Κοινωνική Δικαιοσύνη και Συνοχή

Γενικό Φόρουμ: Προτεραιότητες Στρατηγικού Σχεδιασμού

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Η 1η συνάντηση του Φόρουμ 1 "Ποιότητας Ζωής, Αστικό Περιβάλλον και Τεχνικές Υποδομές" έγινε το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία υλοποίησης του δομημένου κοινωνικού διαλόγου στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης. 

Πρακτικά - Εισηγήσεις

Συνοπτικά πρακτικά της συζήτηση στην 1η συνάντηση του Φόρουμ 1 (αρχείο .pdf, μέγεθος 176ΚΒ)

Η ομιλία του Κώστα Λοίζου, Προέδρου του ΟΘ (αρχείο .pdf, μέγεθος 55,5ΚΒ)

Η εισήγηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (αρχείο .pdf, μέγεθος 105ΚΒ)

Η εισήγηση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), (αρχείο .pdf, μέγεθος 56,2ΚΒ)

Η εισήγηση της 9ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης (αρχείο .pdf, μέγεθος 57,6ΚΒ)

Η εισήγηση του Εργατουπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ) και του μακεδονικού Ινστιτούτου Εργασίας (ΜΑΚΙΝΕ), (αρχείο .pdf, μέγεθος 187ΚΒ) - η εισήγηση τοποθετείται συνολικά πάνω στα ζητήματα του Σχεδίου Δράσης για το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης.

Η εισήγηση του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), (αρχείο .pdf, μέγεθος 146ΚΒ) - η εισήγηση τοποθετείται συνολικά πάνω στα ζητήματα του Σχεδίου Δράσης για το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης.

 

 

Τα σχετικά ζητήματα του Φόρουμ 1 παρουσιάζονται στους Τομείς Δράσης του Σχεδίου Δράσης που σχετίζονται με 

α) Τεχνικές και Κοινωνικές Υποδομές

β) Ποιότητα Αστικού Περιβάλλοντος.


Επίσης, το Σχέδιο Δράσης διατυπώνει και εισηγείται μια σειρά από 15 δράσεις-πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης. Οι οκτώ από αυτές αφορούν στα ζητήματα του Αστικού Περιβάλλοντος και Τεχνικών Υποδομών που αποτελούν και το αντικείμενο του Φόρουμ Ποιότητας Ζωής:

Δράση 5

Προώθηση της χωρικής και λειτουργικής ολοκλήρωσης των υποδομών στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης  

Δράση 6

Προώθηση καινοτόμων εφαρμογών με στόχο τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη 

Δράση 7

Προώθηση εναλλακτικών συνδυασμών συγκοινωνιακών μέσων και τρόπων μεταφοράς  

Δράση 8

Προώθηση καινοτόμων εφαρμογών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αστικού συστήματος

Δράση 12

Εκτίμηση και παρακολούθηση των αλλαγών στην ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος

Δράση 13

Εκτίμηση και παρακολούθηση εξειδικευμένων δεικτών και στόχων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

Δράση 14

Προώθηση ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων

Δράση 15

Καθιέρωση της Στρατηγικής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των προγραμμάτων και πολιτικών

 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα εργασίας συζήτησε διεξοδικά και κατέληξε ότι θα πρέπει να διερευνηθούν ειδικότερα οι προτεραιότητες ως προς τα εξής ζητήματα:

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

(ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ)

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΔΑΦΟΣ

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΝΕΡΑ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΔΑΣΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ (ΠΡΟΛΗΨΗ)

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΜΝΗΜΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΑ

 


Επιλογή εμπλεκομένων φορέων

 Η ομάδα εργασίας συγκέντρωσε πληροφορίες και διερεύνησε τους εμπλεκόμενους φορείς σε όλα τα παραπάνω ζητήματα με στόχο τον προσδιορισμό των βασικών συνομιλητών σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης. Ο κατάλογος των συγκεκριμένων φορέων που θα προσκληθούν στο Φόρουμ Ποιότητας Ζωής δεν έχει οριστικοποιηθεί. Ωστόσο, η αρχική πρόταση της ομάδας εργασίας αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες φορέων:

I. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΙ

Δ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΟΤΑ

Ε. ΔΕΚΟ

Ζ. ΛΟΙΠΟΙ

II. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Α. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Β. ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Δ. ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (ΜΚΟ)

Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (ως παρατηρητές)

Ζ. ΛΟΙΠΟΙ

III. ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Α. ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Β. ΜΜΕ

Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ. ΛΟΙΠΟΙ

 

 

Νέα και ανακοινώσεις - Πληροφορίες και βοήθεια για το site - Πείτε μας τη γνώμη σας για το site - Καταχωρείστε το site σας - Μηχανή αναζήτησης - Email Webmaster αρχική σελίδα


©
Τελευταία ενημέρωση: 18/05/2011