Στρατηγικό σχέδιο> οργάνωση και λειτουργία  > τομείς δράσης και μεθοδολογία

15 Δράσεις-πλαίσιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Θεσ/νίκης
(κάντε κλικ στους παρακάτω τίτλους για περισσότερες πληροφορίες)  Προγραμματισμός
 

 

  Οι 6 τομείς δράσης του Στρατηγικού Σχεδίου: 

 1. Θεσμικό πλαίσιο και αστική διακυβέρνηση

2. Παραγωγικό σύστημα και καινοτομία

3. Ανθρώπινο δυναμικό και απασχόληση

4. Τεχνικές και κοινωνικές υποδομές

5. Κατοικία και Κοινωνικός Εξοπλισμός

6. Ποιότητα Αστικού Περιβάλλοντος

Δράση 1

Προώθηση νέων μορφών διακυβέρνησης και ρύθμισης του αστικού συστήματος  

Δράση 2

Ενίσχυση της απασχόλησης, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

Δράση 3

Εκτίμηση και παρακολούθηση των αλλαγών στο παραγωγικό σύστημα και των επιδράσεων στην πόλη

Δράση 4

Εκτίμηση και παρακολούθηση των αλλαγών στην αγορά εργασίας και των επιδράσεων στην πόλη

Δράση 5

Προώθηση της χωρικής και λειτουργικής ολοκλήρωσης των υποδομών στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης  

Δράση 6

Προώθηση καινοτόμων εφαρμογών με στόχο τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη 

Δράση 7

Προώθηση εναλλακτικών συνδυασμών συγκοινωνιακών μέσων και τρόπων μεταφοράς  

Δράση 8

Προώθηση καινοτόμων εφαρμογών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αστικού συστήματος

Δράση 9

Ενίσχυση της λειτουργικής συνοχής και της οικιστικής ανάπτυξης στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης  

Δράση 10

Αναζωογόνηση των υποβαθμισμένων αστικών ζωνών  

Δράση 11

 

Εκτίμηση και παρακολούθηση των συνθηκών κατοίκησης και αστικής οργάνωσης  

Δράση 12

Εκτίμηση και παρακολούθηση των αλλαγών στην ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος

Δράση 13

Εκτίμηση και παρακολούθηση εξειδικευμένων δεικτών και στόχων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

Δράση 14

Προώθηση ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων

Δράση 15

Καθιέρωση της Στρατηγικής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των προγραμμάτων και πολιτικών

 

Νέα και ανακοινώσεις - Πληροφορίες και βοήθεια για το site - Πείτε μας τη γνώμη σας για το site - Καταχωρείστε το site σας - Μηχανή αναζήτησης - Email Webmaster αρχική σελίδα
 


© Τελευταία ενημέρωση: 18/05/2011