Στρατηγικό σχέδιο> Επικοινωνία - Συμμετοχή Επικοινωνία και Συμμετοχή
 


Δομημένος Κοινωνικός Διάλογος

Τα 4 Φόρουμ διαλόγου

Διαβάστε τα πρακτικά των εισηγήσεων στις συνάντησεις των Φόρουμ


 
1 (Περιβάλλον, υποδομές και ποιότητα ζωής),

 2 (Παραγωγικό σύστημα και ανταγωνιστικότητα)

3 (Κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή)

  Απρίλιος 2002: ’ξονες και Δράσεις Προτεραιότητας 2010: Σύνοψη Αποτελεσμάτων Κοινωνικού Διαλόγου (αρχείο pdf, μέγεθος 829 ΚΒ).

Για να διαβάσετε τα κείμενα πρέπει να έχετε το πρόγραμμα Acrobat Reader (κατεβάστε το ελεύθερα από το Adobe Acrobat web site). 

Τα "Πακέτα Εργασίας" και οι αντίστοιχες ομάδες εργασίας της Επιστημονικής Ομάδας 

 

Επικοινωνήστε με το Γραφείο του Στρατηγικού Σχεδίου

Διεύθυνση :
Γραφείο Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης
Βασ. Όλγας 105
546 43
Θεσσαλονίκη

Email : theplan@otenet.gr
Τηλεφωνο : 0310 831361
fax : 0310 422 244

  


 κατηγορίες ζητημάτων - φόρουμ

Η δημοσιοποίηση του συνολικού εγχειρήματος και η συνεχής επικοινωνία με τους κατοίκους της πόλης αποτελεί συστατικό στοιχείο της πορείας του Στρατηγικού Σχεδίου. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν μια σειρά δράσεων  οι οποίες να (ίσως) καθιστούν ουσιαστική τη συμμετοχή των πολιτών στη σύνταξη, εφαρμογή και αξιολόγηση του Σχεδίου. Περιλαμβάνονται οι παρακάτω κατηγορίες:

Ιστοσελίδα του Στρατηγικού Σχεδίου στο Διαδίκτυο μέσω της οποίας μπορεί να υπάρχει συνεχής ενημέρωση και δυνατότητα συζήτησης και καταγραφής των απόψεων των πολιτών ή τρίτων.

Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων τακτικά ή/και κατά περίπτωση, με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και τη διάδοση των επιδιώξεων του Στρατηγικού Σχεδίου.

Συνεργασία με τα ΜΜΕ (τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο και τα ραδιοτηλεοπτικά κανάλια) για τη διάδοση και προώθηση του διαλόγου και την ενημέρωση για τις επιμέρους απόψεις.

Οργάνωση εκδηλώσεων, επιστημονικών συναντήσεων και συζητήσεων με σκοπό την εμβάθυνση και την ανάμειξη ενός περισσότερο εξειδικευμένου κοινού  και επιμέρους ομάδων συμφερόντων.

Διερεύνηση γνώμης των πολιτών η οποία θα πρέπει να γίνεται με συστηματικό τρόπο από εξειδικευμένη ομάδα ώστε να αποτελεί μέτρο της συμμετοχής και ανταπόκρισης των πολιτών στη συνολική προσπάθεια.

 Τα επικοινωνιακά ζητήματα συντονίζονται από το διοικητικό επίπεδο και δεν πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν αυτόνομα ζητήματα ανεξάρτητα από το συνολικό σχεδιασμό της σύνταξης, υλοποίησης και παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου. Οι επί μέρους σχετικές δραστηριότητες, λοιπόν, θα πρέπει να ενταχθούν στο συνολικό πρόγραμμα αναθέσεων που συντονίζει το διοικητικό επίπεδο και να μην ανατεθούν συνολικά σε έναν εξωτερικό σύμβουλο. Για παράδειγμα, η διερεύνηση γνώμης των πολιτών, η ιστοσελίδα, οι ενημερωτικές εκδόσεις, κ.λπ. απαιτούν διαφορετικού είδους τεχνογνωστική στήριξη και συνεχή προσαρμογή στην εξέλιξη του Στρατηγικού Σχεδίου.

 Η επικοινωνιακή συνιστώσα γίνεται αντιληπτή ως δίοδος συνεχούς αμφίδρομης σχέσης με τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευαισθησία στις μεταβολές της κοινής γνώμης, διαφάνεια και ευελιξία ούτως ώστε να αποτελέσει το βασικό μηχανισμό οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ του  Στρατηγικού Σχεδίου και των κατοίκων  της πόλης.


: ενημερωθείτε για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις και την πρόοδο του Στρατηγικού Σχεδίου
 

Εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό δελτίο ενημέρωσης  

Κατάλογος φορέων/ αποδεκτών του Σχεδίου Δράσης (αρχείο .pdf, 67KB)

 

Νέα και ανακοινώσεις - Πληροφορίες και βοήθεια για το site - Πείτε μας τη γνώμη σας για το site - Καταχωρείστε το site σας - Μηχανή αναζήτησης - Email Webmaster αρχική σελίδα


©
Τελευταία ενημέρωση: 05/12/2003