Στρατηγικό σχέδιο> Νέα - Ανακοινώσεις Νέα  - Ανακοινώσεις

 

Για να διαβάσετε τα κείμενα πρέπει να έχετε το πρόγραμμα Acrobat Reader (κατεβάστε το ελεύθερα από το Adobe Acrobat web site). 

 

 

 

 

 

 

Για να διαβάσετε τα κείμενα πρέπει να έχετε το πρόγραμμα Acrobat Reader (κατεβάστε το ελεύθερα από το Adobe Acrobat web site). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για να διαβάσετε τα κείμενα πρέπει να έχετε το πρόγραμμα Acrobat Reader (κατεβάστε το ελεύθερα από το Adobe Acrobat web site). Κάντε κλικ στις υπογραμμισμένες λέξεις για περισσότερες πληροφορίες

Έκδοση 20 Απριλίου 2002
 ’ξονες και Δράσεις Προτεραιότητας 2010: Σύνοψη Αποτελεσμάτων Κοινωνικού Διαλόγου (αρχείο pdf, μέγεθος 829 ΚΒ).

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο του Στρατηγικού Σχεδίου, τηλ. 0310 831 361, Fax: 0310 422 244, Email: theplan@otenet.gr

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

 

Φόρουμ 1: "Περιβάλλον, Υποδομές και Ποιότητα Ζωής"

1η συνάντηση 2/2/2002

 

Συνοπτικά πρακτικά της συζήτηση στην 1η συνάντηση του Φόρουμ 1 (αρχείο .pdf, μέγεθος 176ΚΒ)

Η ομιλία του Κώστα Λοίζου, Προέδρου του ΟΘ (αρχείο .pdf, μέγεθος 55,5ΚΒ)

Η εισήγηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (αρχείο .pdf, μέγεθος 105ΚΒ)

Η εισήγηση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), (αρχείο .pdf, μέγεθος 56,2ΚΒ)

Η εισήγηση της 9ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης (αρχείο .pdf, μέγεθος 57,6ΚΒ)

Η εισήγηση του Εργατουπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ) και του μακεδονικού Ινστιτούτου Εργασίας (ΜΑΚΙΝΕ), (αρχείο .pdf, μέγεθος 187ΚΒ) - η εισήγηση τοποθετείται συνολικά πάνω στα ζητήματα του Σχεδίου Δράσης για το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης.

Η εισήγηση του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), (αρχείο .pdf, μέγεθος 146ΚΒ) - η εισήγηση τοποθετείται συνολικά πάνω στα ζητήματα του Σχεδίου Δράσης για το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης.


 

 

Φόρουμ 2: "Παραγωγικό Σύστημα και Ανταγωνιστικότητα"

1η συνάντηση 16/2/2002

 

Η εισήγηση του Καθ. Λόη Λαμπριανίδη (Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής, Παν. Μακεδονίας) 

 

"Επιτακτική αναγκαιότητα η αναβάθμιση του παραγωγικού συστήματος και του ανθρώπινου δυναμικού της Θεσσαλονίκης" (αρχείο .pdf, μέγεθος 181 ΚΒ).
Οδηγίες : για να δείτε τα συνοδευτικά slides (διαφάνειες), αφού ανοίξετε το παραπάνω .pdf αρχείο, κάντε κλικ στις υπογραμμισμένες με μπλε γραμμή λέξεις-παραπομπές που υπάρχουν μέσα στο παραπάνω κείμενο της εισήγησης.

 

Η ομιλία του Κώστα Λοίζου, Προέδρου του ΟΘ (αρχείο .pdf, μέγεθος 74,7ΚΒ)

Η εισήγηση του Δρ Φάνη Ματίκα, Υπευθ. Τομέα Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΟΘ (αρχείο .pdf, μέγεθος 181ΚΒ)

Η εισήγηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Β.Ε.Θ.), (αρχείο .pdf, μέγεθος 107ΚΒ) 

Η εισήγηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (αρχείο .pdf, μέγεθος 125ΚΒ) 

Η εισήγηση του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ), (αρχείο .pdf, μέγεθος 130ΚΒ) 

Η εισήγηση του Διαβαλκανικού και Παραευξείνιου Επιχειρηματικού Κέντρου (ΔΙΠΕΚ), (αρχείο .pdf, μέγεθος 96,3ΚΒ)

Η εισήγηση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ), (αρχείο .pdf, μέγεθος 56,8ΚΒ)

Η εισήγηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, (αρχείο .pdf, μέγεθος 133ΚΒ)

Η εισήγηση του Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, (αρχείο .pdf, μέγεθος 81,7ΚΒ)

Η εισήγηση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), (αρχείο .pdf, μέγεθος 63,7ΚΒ)

Η εισήγηση του Εργατουπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ) και του μακεδονικού Ινστιτούτου Εργασίας (ΜΑΚΙΝΕ), (αρχείο .pdf, μέγεθος 187ΚΒ) - η εισήγηση τοποθετείται συνολικά πάνω στα ζητήματα του Σχεδίου Δράσης για το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης.

Η εισήγηση του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), (αρχείο .pdf, μέγεθος 146ΚΒ) - η εισήγηση τοποθετείται συνολικά πάνω στα ζητήματα του Σχεδίου Δράσης για το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης.


 

Φόρουμ 3: "Κοινωνική Δικαιοσύνη και Συνοχή"

1η συνάντηση 6/3/2002

 

Η εισήγηση του Καθ. Νίκου Παπαμίχου (αρχείο .pdf, μέγεθος 111ΚΒ)

Η περίληψη της εισήγησης του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδας (ΣΒΒΕ), (αρχείο .pdf, μέγεθος 166ΚΒ)

Η εισήγηση του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδας (ΣΒΒΕ), (αρχείο .pdf, μέγεθος 174ΚΒ)

Η εισήγηση του Εργατουπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ) και του μακεδονικού Ινστιτούτου Εργασίας (ΜΑΚΙΝΕ), (αρχείο .pdf, μέγεθος 187ΚΒ) - η εισήγηση τοποθετείται συνολικά πάνω στα ζητήματα του Σχεδίου Δράσης για το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης.

Η εισήγηση του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), (αρχείο .pdf, μέγεθος 146ΚΒ) - η εισήγηση τοποθετείται συνολικά πάνω στα ζητήματα του Σχεδίου Δράσης για το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης.

 

 

 

 
 ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ


 
Δελτίο Τύπου 1
(αρχείο .pdf, μέγεθος 42ΚΒ)
1η προσυνάντηση εργασίας φορέων εργοδοτών και εργαζομένων στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Φόρουμ 2 «Παραγωγικό Σύστημα και Ανταγωνιστικότητα» .

 

 

 

  Online δημοσιευματα  εφημεριδων

18/02/2002 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Προς χωροθέτηση της βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη (αρχείο .html, μέγεθος 25ΚΒ)

24/02/2002 - Αγγ ελιοφόρος της Κυριακής
 Σχεδιάζοντας τη Θεσσαλονίκη του αύριο
(αρχείο .pdf, μέγεθος 156ΚΒ), H Θεσσαλονίκη του αύριο - Ενα πείραμα με προοπτικές (αρχείο .pdf, μέγεθος 88,4ΚΒ)

30/03/02 - Αγγελιοφόρος της Κυριακής: Έρευνα-δημοσκόπηση της ΚΑΠΑ research για λογαριασμό του ΑτΚ 

 - "Ποιό μέλλον θέλλουν οι δημότες της Θεσσαλονίκης"
(μέρος 1, αρχείο .pdf, μέγεθος 132 ΚΒ). 
 - "Ναι στο Μητροπολιτικό Δήμο, αλλά όχι στο Κυκλοφοριακό"
(μέρος 2, αρχείο .pdf, μέγεθος 327 ΚΒ)

 


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης

Βασ. Όλγας 105
546 43
Θεσσαλονίκη

Τηλ: 0310 831361
Fax: 0310 422 244
Email: theplan@otenet.gr


 

 

Πληροφορίες και βοήθεια για το site - Πείτε μας τη γνώμη σας για το site - Καταχωρείστε το site σας - Μηχανή αναζήτησης - Email Webmaster αρχική σελίδα


©
Τελευταία ενημέρωση: 29/04/2003