Οργανισμός Θεσσαλονίκης

 Φιλοξενία: Ερευνητική Μονάδα Χωρικής Ανάπτυξης, ΑΠΘ